„ZDRAVIE“ – tak samozrejmé ak ho človek má a zároveň tak túžobne očakávané človekom,
ktorému chýba.

MUDr. Katarína Tabišová svojim osobitým prístupom k pacientovi (svojou humánnosťou), ako aj odbornými vedomosťami v odbore všeobecného lekárstva a internej medicíny pomôže chorým túžbu po zdraví uskutočniť v prijemnom prostredí jej súkromnej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, kde poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo. Poskytovanými službami sa snaží v maximálnej miere vyhovieť požiadavkám pacienta. Venuje každému pacientovi toľko času, koľko je potrebné na doriešenie jeho zdravotného problému.

Ambulancia sa nachádza v centre Michaloviec v budove Polikliniky na 2. poschodí. Vzhľadom na to, že v budove sídlia lekári – špecialisti a špecializované pracoviská ako RTG, USG a CT, sú všetky potrebné odborné vyšetrenia pre pacientov ľahko dostupné. Spolupráca jednotlivých špecialistov zaručuje komplexnú starostlivosť o pacienta.

 

budova Polikliniky, 2. poschodie

Zmluvní partneri:

 

OZNAMY PRE PACIENTOV

DOVOLENKA:  

ZASTUPUJE NÁS:   

                

 v termíne:

 

 

OZNAMY: 

- dňom 18. 1. 2017 realizujeme nový druh vyšetrenie - zistenie ABI indexu

(podrobnejšie informácie v ambulancii).

                                                                                                                                             * * * * *

- zmenili  ste zdravotnú poisťovňu? Túto informáciu

nám čo najskôr nahláste.

 * * * * *

 

- bezplatný prístup na WIFI v priestoroch čakárne

(názov siete - AVLD, heslo u zdravotnej sestry). 

 * * * * *

 

 !!!  PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV  !!! 

Facebook

Navštívili nás

TOPlist